Älvsala är en TBT-fri hamn

Går du i båtköpartankar?

Älvsala hamn är TBT-fri (tributyltenn) vilket innebär att om du köper en båt tillverkad 1995 eller tidigare måste du visa ett intyg/bevis att botten är fri från tenn för att den ska få ligga i vår hamn.

Ta kontakt med  hamnkapten@alvsala.se