Sanering av TBT

Som ni säkert känner till så är bottenfärger med TBT (tributyltenn) förbjudna sedan 1989 för alla fritidsbåtar och sedan 2008 får det inte förekomma alls på skroven. Det finns emellertid fortfarande båtar som har sådan gammal bottenfärg kvar, kanske under flera lager av nyare färg som ändå släpper igenom TBT. TBT är cancerframkallande och mycket giftigt för vattenlevande organismer. 

Värmdö kommun har beslutat att alla båthamnar i Värmdö kommun ska vara TBT-fria vid utgången av 2020 och har därför ålagt ÄNT att säkerställa att så sker. 

Det är därför nödvändigt att göra en TBT-mätning av alla båtar tillverkade 1995 eller tidigare som brukar ligga i föreningens hamn sommartid. Kontrollmätning av dessa båtar är därmed obligatorisk.

En sådan mätning görs med en XRF-scanner (en form av röntgen) av en certifierad person. 

Båtsektionen erbjuder varje båtägare en  XRF-mätning av båten/ar till ett reducerat pris jämfört med om man beställer mätningen privat.

Inför mätningen vill vi ha dessa uppgifter:

 • Båtmodell
 • Tillverkningsår
 • Var på tomten ligger din båt? 

Om du vinterförvarar din båt på annan plats än i Älvsala måste du själv ordna mätning av TBT.

Ligger båten kvar i sjön? Den måste tas upp, i varje fall tillfälligt, så att TBT mätning kan göras. Vänligen kontakta hamnkapten@alvsala.se för att bestämma tid och plats för mätningen.

Om du redan har gjort TBT-mätning på din båt ber vi dig att skicka en kopia av intyget till hamnkapten@alvsala.se

OBS! Från 1 januari 2021 får endast TBT-fria båtar ligga i hamnen. 

Vid ev frågor, kontakta hamnkapten@alvsala.se .

Med vänliga hälsningar

Båtsektionen i Älvsala Nya Tomtägareförening/ Älvsala Båtklubb

Aktuellt om båtstölder

Skydda din båt/båtmotor mot stöld!

Hösten kan vara en kritisk period när det gäller stöld av båtar och båtmotorer. Det är inte lika mycket folk i rörelse kring hamnar, båtbryggor och uppställningsplatser då sommarställen och båtplatser inte besöks lika ofta och båtarna inte används lika mycket som under sommaren. Dessutom faller mörkret tidigare. Enligt polisen är det under augusti och fram till oktober-november som flest stölder sker.

I sommar har två båtar stulits i vår hamn. De låg vid C- respektive B-bryggan och var låsta med kätting som hade knipsats av. Polisanmälan har gjorts. Båda båtarna återfanns senare utan motorer. Det har tidigare år även skett stöld av motorer från båtar som legat upplagda på privata tomter.

Polisen tipsar om saker som vi tillsammans kan göra för att förhindra stöld.

Det händer i Älvsala hamn hösten 2020

Under sommaren har det hänt en hel del.

Det handlar om jollestället, mastskjulet, åror, trailer, bottenfärger och en del annat.

Viktig läsning för dig som har båt.

Tack till alla som medverkat!

Read More

Båtupptagning 2020

Upptagningen sker 26 september 2020 från 07.30

Anmäl dig till upptagning senast den 31 augusti

Uppdelningen i pass fungerade fint i våras så vi fortsätter med det. Halva gänget kommer 07.30 och halva 11.30.

Upptagning sker med hyrd kranbil i Älvsala hamn lördag den 26/9.
Det är cirka 20 båtar som tas upp, och beräknas ske under en dag. För att få effektivitet i hanteringen behöver vi ta vissa viktiga hänsyn.

Samtliga båtar måste ha en hel skräppresenning placerad under båten då den är upplagd som ska vara samma längd och bredd som båten, detta p g a båttvätten som sker i veckan därpå.

Det är båtägarens ansvar att kontrollera att vaggorna och båtvagnarna är i bra skick och anpassade efter båtens längd och vikt.

Alla båtägare ställer upp hela sitt pass under upptagningen. Kranföraren kommer inte att behöva hjälp på hamnplanen. Båtägare ska se till att vaggan är på plats och att båten är framkörd i god tid. Ligg hela tiden i förkant. Kom i tid, dra fram vaggan och kör fram båten. Kontrollera gärna dagen innan att motorn fungerar.

Nykterhet gäller för allt arbete i hamnen under dagen.

Nytt för i år är att du måste ange försäkringsbolag och försäkringsnummer i anmälan.

Båtägare som inte är fastighetsägare och medlemmar i ÄNT betalar följande för vinterplatsen:

0 – 6 meter: 1 500 SEK
6 meter eller större: 2 750 SEK

VAD GÄLLER UNDER DAGEN?
Ingen annan upptagning får ske under dagen än den som görs av föreningens hyrda kranbil. Ingen upptagning med egen kran eller via rampen får ske under upptagningsdagen. Nån form av förtäring och dryck kommer att finnas.

Anmäl din båt för upptagning här

  Båttyp

  MotorbåtSegelbåtJolle, kanot, roddbåt el dylFlerskrovsbåtAnnan - Kontakta hamnkapten

  Jag önskar upptagning med föreningens kranbil

  JaNej

  Byte till kodlås vid rampen

  Båtsektionen har beslutat att byta ut hänglåset på rampen och sätta dit ett kodlås med samma kod som på bommen ner till hamnen. 

  De som har nycklar, behåll dem tillsvidare då vi först måste se att det fungerar att ha ett kodlås i den fuktiga miljö som råder så nära vattnet. Om allt fungerar så kommer vi återgälda depositionen för nycklarna. 

  Information om upprensning vid hamnen

  A-bryggan
  Planering pågår för att flytta om båtplatserna och därmed möjliggöra några större platser längst ut.

  C2-bryggan
  Utslitna bommar har tagits bort och justering till kontinental förtöjning (2 båtar i varje fack) har gjorts.

  Read More

  Råd till båtlivet i coronatider

  Flera båtklubbar har efterlyst råd och riktlinjer för tillvaron i klubbhuset, på bryggor och i hamnar. Saltsjö Mälarens båtförbund (SMBF) har tillsammans med Svenska Båtunionen (SBU) tagit fram en punktlista som ni kan sätta upp på passande ställen.

  Listan är gjord utifrån den information och de råd som vi kan finna nu. Folkhälsomyndigheten kommer att komma med ytterligare råd och rekommendationer för båtlivet i slutet av månaden.

  • Stanna hemma om du inte känner dig helt frisk, även om du bara har lindriga symtom.
  • Om du inte har egen transport utan åker med allmänna transportmedel till och från båten, följ noga de gällande rekommendationerna.
  • Fortsätt ditt båtliv, men håll avstånd till andra.
  • Var särskilt rädd om personer över 70 år som är den främsta riskgruppen för att bli allvarligt sjuka i covid-19.
  • Undvik nära kontakt med andra än familjemedlemmar i allmänna utrymmen som t.ex. duschar, omklädningsrum, kök och bastu.
  • Håll avstånd på bryggor och i land och mellan båtarna i hamn.
  • Minimera antalet ombord till en ”trygg grupp” till exempel den närmaste familjen.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder. Har du inte möjlighet att tvätta dig, använd handsprit. Ha handsprit med ombord.
  • Minska risken för att behöva söka vård. Tänk på att vara försiktig och inte riskera att skada dig. Känner du dig det minsta osäker, avstå som exempel från att polera båten från stegen eller göra ett vågat hopp i land. Var försiktig med allt du gör i samband med båtlivet.
  • Använd alltid flytväst och vattensäkert mobilfodral.

  Håll dig alltid uppdaterad om aktuella restriktioner och rekommendationer på Folkhälsomyndighetens hemsida.