Båtupptagning 2020

Upptagningen sker 26 september 2020 från 07.30

Anmäl dig till upptagning senast den 31 augusti

Uppdelningen i pass fungerade fint i våras så vi fortsätter med det. Halva gänget kommer 07.30 och halva 11.30.

Upptagning sker med hyrd kranbil i Älvsala hamn lördag den 26/9.
Det är cirka 20 båtar som tas upp, och beräknas ske under en dag. För att få effektivitet i hanteringen behöver vi ta vissa viktiga hänsyn.

Samtliga båtar måste ha en hel skräppresenning placerad under båten då den är upplagd som ska vara samma längd och bredd som båten, detta p g a båttvätten som sker i veckan därpå.

Det är båtägarens ansvar att kontrollera att vaggorna och båtvagnarna är i bra skick och anpassade efter båtens längd och vikt.

Alla båtägare ställer upp hela sitt pass under upptagningen. Kranföraren kommer inte att behöva hjälp på hamnplanen. Båtägare ska se till att vaggan är på plats och att båten är framkörd i god tid. Ligg hela tiden i förkant. Kom i tid, dra fram vaggan och kör fram båten. Kontrollera gärna dagen innan att motorn fungerar.

Nykterhet gäller för allt arbete i hamnen under dagen.

Nytt för i år är att du måste ange försäkringsbolag och försäkringsnummer i anmälan.

Båtägare som inte är fastighetsägare och medlemmar i ÄNT betalar följande för vinterplatsen:

0 – 6 meter: 1 500 SEK
6 meter eller större: 2 750 SEK

VAD GÄLLER UNDER DAGEN?
Ingen annan upptagning får ske under dagen än den som görs av föreningens hyrda kranbil. Ingen upptagning med egen kran eller via rampen får ske under upptagningsdagen. Nån form av förtäring och dryck kommer att finnas.

Anmäl din båt för upptagning här

    Båttyp

    MotorbåtSegelbåtJolle, kanot, roddbåt el dylFlerskrovsbåtAnnan - Kontakta hamnkapten

    Jag önskar upptagning med föreningens kranbil

    JaNej