Båtupptagning 2021

Obs!!! Upptagningen är flyttad till söndagen den 26 september 2021 från 07.30

Upptagningen är flyttad till söndagen på grund av att kranbilen var dubbelbokad.
Har du anmält dig till upptagningen och inte kan vara med på söndagen kontakta hamnkapten Ronny Pelizzoli, hamnkapten@alvsala.se eller 073-918 74 51

Uppdelningen i pass. Halva gänget kommer 07.30 och halva 12.00.

Upptagning sker med hyrd kranbil i Älvsala hamn lördag den 26/9.

Det är cirka 20 båtar som tas upp, och beräknas ske under en dag. För att få effektivitet i hanteringen behöver vi ta vissa viktiga hänsyn.

Båttvättfirman har gått i konkurs så vi löser det med att samtliga båtar måste ha en hel skräppresenning placerad under båten då den är upplagd som ska vara samma längd och bredd som båten. Sedan får man själv skrapa båten och handtvätta med hink. Det som faller ner på pressen samlas ihop och destrueras av båtägaren.
Det är båtägarens ansvar att kontrollera att vaggorna och båtvagnarna är i bra skick och anpassade efter båtens längd och vikt.

Alla båtägare ställer upp hela sitt pass under upptagningen. Kranföraren kommer inte att behöva hjälp på hamnplanen. Båtägare ska se till att vaggan/vagnen är på plats och att båten är framkörd i god tid.

Ligg hela tiden i framkant. Kom i tid, dra fram vaggan och kör fram båten.
Kontrollera gärna dagen innan att motorn fungerar.

Nykterhet gäller för allt arbete i hamnen under dagen.

Försäkringsbolag och försäkringsnummer ska anges i anmälan.

Dessutom behöver vi veta vikten på masten för dig som har segelbåt, detta för att vår mastkran tar max 70kg.
OBS! Mastkranen är åter i funktion men maxgränsen är 70kg!

Båtägare som inte är fastighetsägare och medlemmar i ÄNT betalar följande för vinterplatsen:

0 – 6 meter: 1 700 SEK
6 meter eller större: 3 000 SEK

VAD GÄLLER UNDER DAGEN?
Ingen annan upptagning får ske under dagen än den som görs av föreningens hyrda kranbil. Ingen upptagning med egen kran eller via rampen får ske under upptagningsdagen. Nån form av förtäring och dryck kommer att finnas.

Anmäl din båt för upptagning här

    Båttyp

    MotorbåtSegelbåtJolle, kanot, roddbåt el dylFlerskrovsbåtAnnan - Kontakta hamnkapten

    Jag önskar upptagning med föreningens kranbil

    JaNej