Båtupptagning

Upptagningen sker 26 september 2020 från 07.30

Anmäl dig till upptagning senast den 31 augusti