Bli medlem

Du blir medlem genom att kontakta vår kassör och betala in 150 kronor.

Bankkonto:

Swedbank, Älvsala Båtklubb
Clearingnummer: 83279
Kontonummer: 9846153170