Bom ska försvåra stölder i hamnen

Sedan november 2018 finns en bom på vägen ned mot hamnområdet.

Under hösten 2018 var det stölder av fyra motorer vid två tillfällen. Vid det senare tillfället då två motorer stals skedde det i Västra Älvsala men man använde vår uppfart för att transportera bort stöldgodset.

Det har åter gjort stöldskydd aktuellt i hamnen. Hamnens ledning och styrelsen har därför diskuterat en rad åtgärder som ska avskräcka och försvåra för tjuvarna. Bland förslagen finns bland annat belysning, vaktkur och vakthållning. Det enklaste att genomföra på kort sikt är att sätta upp en bom med kodlås.

Den är placerad strax efter avfarten till risvägen vid risuppläggningsplatsen. Alla medlemmar i föreningen kommer att få koden vilken ändras med jämna mellanrum enligt samma modell som tillämpas på Bullandö Marina. Vid frågor är du välkommen att kontakta hamnkapten.