Bryggansvariga och Hamnkapten

Hamnkapten

Ronny Pelizzoli

hamnkapten@alvsala.se

Hamntelefonen 073-918 74 51

Bryggansvariga är följande:

 • Brygga A: Ronny Pelizzoli,  073-918 74 51
 • Brygga B: Svante Fransson, ‭073-340 05 60‬
 • Brygga C1: Timo Hakkarainen 070-754 24 26
 • Brygga C2: Anders Körling, ‭070-565 60 78‬
 • Brygga D: Börje Ewerdahl, 070-838 74 44
 • Brygga E: Mikael Fröberg, ‭070-584 15 68‬

Ansvar för bryggansvariga:

 1. Tillse att varje båt är korrekt förtöjd i såväl stäv som akter. Om brister noteras ska bryggansvarig kontakta platsinnehavaren samt tillse att rättning sker.
 2. Hålla sig uppdaterad om platsinnehavares namn, adress, telefon och fastighetsbeteckning samt vilken båt innehavaren har.
 3. Kontrollera att bryggbommar är hela och funktionella. Vid brister ska bryggansvarig tillse att defekter åtgärdas omgående.
 4. Tillse att respektive bryggas gångbräder är väl nedspikade/skruvade så att snubbelolycka undviks.
 5. Tillse att bryggans helhet är i gott skick.
 6. Vara behjälplig vid bryggarbeten oavsett bryggbeteckning.
 7. Hjälpa till med att hålla hamnområdet rent från skräp. Ris och byggavfall lämnas på anvisad risplats eller Hemmesta återvinningscentral.
 8. Tillse att bilar inte parkeras inom nedre hamnområdet. Hänvisa till parkeringen på övre hamnområdet.
 9. Var hjälpsam! Informera om gällande regler på ett trevligt och vänligt sätt. Ett positivt bemötande medför oftast förståelse för vad som gäller och rättelse därefter.

Vid problem eller frågor, kontakta hamnkapten.