Sjösättning 2021

Det är dags för sjösättning söndag den 2 maj.

Var väl förberedd när du ska sjösätta, så går arbetet fortare. Tänk på följande:

 • Var på plats i god tid.
 • Lägg ut tampar i för och akter och ha fendrarna redo i sittbrunnen.
 • Provstarta gärna motorn. Man kan köra en motor några sekunder utan kylvatten.
 • Säkerställ att alla bottenkranar är stängda.
 • När båten är sjösatt – förflytta den omedelbart från D-bryggan.
 • Nykterhet gäller för allt arbete i hamnen under dagen.
 • Plocka genast undan ditt pall-material så att kranen snabbt kommer fram igen. OBS! Som alla har märkt växer det upp mycket ogräs i och runt våra vaggor/vagnar under sommaren. Lägg en skräppress under så minimerar du det problemet!
 • Hamnkapten eller annan ansvarig kommer att finnas på plats under hela dagen.

VAD GÄLLER UNDER DAGEN?
Ingen annan sjösättning får ske under dagen än den som görs av föreningens hyrda kranbil. Det gäller även rampen.

KOSTNADER
Kostnaden är svår att uppskatta eftersom kranfirman tar timpris, men vi har bokat samma snabba krankillar som i höstas! Du som sjösätter kommer att få faktura från föreningen.

ÄTBART
Inte heller i år blir det korv eller kaffe pga pandemin, men dricka, kaka, banan och lite godis kommer att finnas i gröna boden.

Skriv namn och telefonnummer på din vagga/vagn! Kan göras med pensel eller bagagetagg t ex.

Frågor och synpunkter ställs till hamnkapten@alvsala.se

Hälsningar

Ronny, Hamnkapten

Flytt pågår

Just nu flyttar vi den här hemsidan till nytt webbhotell. Observera att formulären inte fungerar. Vi ber om överseende med detta.

Sanering av TBT

Som ni säkert känner till så är bottenfärger med TBT (tributyltenn) förbjudna sedan 1989 för alla fritidsbåtar och sedan 2008 får det inte förekomma alls på skroven. Det finns emellertid fortfarande båtar som har sådan gammal bottenfärg kvar, kanske under flera lager av nyare färg som ändå släpper igenom TBT. TBT är cancerframkallande och mycket giftigt för vattenlevande organismer. 

Värmdö kommun har beslutat att alla båthamnar i Värmdö kommun ska vara TBT-fria vid utgången av 2020 och har därför ålagt ÄNT att säkerställa att så sker. 

Det är därför nödvändigt att göra en TBT-mätning av alla båtar tillverkade 1995 eller tidigare som brukar ligga i föreningens hamn sommartid. Kontrollmätning av dessa båtar är därmed obligatorisk.

En sådan mätning görs med en XRF-scanner (en form av röntgen) av en certifierad person. 

Båtsektionen erbjuder varje båtägare en  XRF-mätning av båten/ar till ett reducerat pris jämfört med om man beställer mätningen privat.

Inför mätningen vill vi ha dessa uppgifter:

 • Båtmodell
 • Tillverkningsår
 • Var på tomten ligger din båt? 

Om du vinterförvarar din båt på annan plats än i Älvsala måste du själv ordna mätning av TBT.

Ligger båten kvar i sjön? Den måste tas upp, i varje fall tillfälligt, så att TBT mätning kan göras. Vänligen kontakta hamnkapten@alvsala.se för att bestämma tid och plats för mätningen.

Om du redan har gjort TBT-mätning på din båt ber vi dig att skicka en kopia av intyget till hamnkapten@alvsala.se

OBS! Från 1 januari 2021 får endast TBT-fria båtar ligga i hamnen. 

Vid ev frågor, kontakta hamnkapten@alvsala.se .

Med vänliga hälsningar

Båtsektionen i Älvsala Nya Tomtägareförening/ Älvsala Båtklubb

Båtupptagning 2020

Upptagningen sker 26 september 2020 från 07.30

Anmäl dig till upptagning senast den 31 augusti

Uppdelningen i pass fungerade fint i våras så vi fortsätter med det. Halva gänget kommer 07.30 och halva 11.30.

Upptagning sker med hyrd kranbil i Älvsala hamn lördag den 26/9.
Det är cirka 20 båtar som tas upp, och beräknas ske under en dag. För att få effektivitet i hanteringen behöver vi ta vissa viktiga hänsyn.

Samtliga båtar måste ha en hel skräppresenning placerad under båten då den är upplagd som ska vara samma längd och bredd som båten, detta p g a båttvätten som sker i veckan därpå.

Det är båtägarens ansvar att kontrollera att vaggorna och båtvagnarna är i bra skick och anpassade efter båtens längd och vikt.

Alla båtägare ställer upp hela sitt pass under upptagningen. Kranföraren kommer inte att behöva hjälp på hamnplanen. Båtägare ska se till att vaggan är på plats och att båten är framkörd i god tid. Ligg hela tiden i förkant. Kom i tid, dra fram vaggan och kör fram båten. Kontrollera gärna dagen innan att motorn fungerar.

Nykterhet gäller för allt arbete i hamnen under dagen.

Nytt för i år är att du måste ange försäkringsbolag och försäkringsnummer i anmälan.

Båtägare som inte är fastighetsägare och medlemmar i ÄNT betalar följande för vinterplatsen:

0 – 6 meter: 1 500 SEK
6 meter eller större: 2 750 SEK

VAD GÄLLER UNDER DAGEN?
Ingen annan upptagning får ske under dagen än den som görs av föreningens hyrda kranbil. Ingen upptagning med egen kran eller via rampen får ske under upptagningsdagen. Nån form av förtäring och dryck kommer att finnas.

Anmäl din båt för upptagning här

  Båttyp

  MotorbåtSegelbåtJolle, kanot, roddbåt el dylFlerskrovsbåtAnnan - Kontakta hamnkapten

  Jag önskar upptagning med föreningens kranbil

  JaNej

  Sjösättning 2020

  Hej alla vinterliggare!

  Det är dags för sjösättning söndag den 3 maj.

  I år provar vi att dela upp dagen i 2 pass för att minimera väntetiden. Så du som ligger på plats C1-C6 samt B3-B5/B6 kommer ner kl 07.30 och du som ligger på plats B1-B2, A1-A7 kommer ner kl 11.00. Alla båtägare förväntas ställa upp minst en halv dag under sjösättningen.

  Du kan ladda ned kartan över vinterplatser här (PDF).

  Om du inte vill lägga i din båt med kranbilen, så hör av dej!

  Trävaggan med nr 9 som ligger kvar inne i skogsdungen kommer att sågas upp strax innan sjösättningen såvida inte nån ägare ger sej till känna!

  Vi har tagit beslut om att Trimaranen alltid kommer att läggas i först resp tas upp först.

  I övrigt sjösätter vi i motsatt ordning från upptagningen; alltså motorbåtarna först med början på nr C6 och sedan mittenraden med segelbåtar.

  Se bifogad fil. OBS! Olle Ljungdahls båt är borta liksom Linus Källströms i dagsläget.

  Var väl förberedd när du ska sjösätta, så går arbetet fortare. Tänk på följande:

  • Var på plats i god tid.
  • Lägg ut tampar i för och akter och ha fendrarna redo i sittbrunnen.
  • Provstarta gärna motorn. Man kan köra en motor några sekunder utan kylvatten.
  • Säkerställ att alla bottenkranar är stängda.
  • När båten är sjösatt – förflytta den omedelbart från D-bryggan.
  • Nykterhet gäller för allt arbete i hamnen under dagen.
  • Plocka genast undan ditt pall-material så att kranen snabbt kommer fram igen. OBS! Som alla har märkt växer det upp mycket ogräs i och runt våra vaggor/vagnar under sommaren. Lägg en skräppress under så minimerar du det problemet!
  • Hamnkapten eller annan ansvarig kommer att finnas på plats under hela dagen.

  VAD GÄLLER UNDER DAGEN?
  Ingen annan sjösättning får ske under dagen än den som görs av föreningens hyrda kranbil. Det gäller även rampen.

  KOSTNADER
  Kostnaden är svår att uppskatta eftersom kranfirman tar timpris, men vi har bokat samma snabba krankillar som i höstas! Du som sjösätter kommer att få faktura från föreningen.

  KORVEN
  Korv och dryck kommer som vanligt att finnas i gröna boden.

  Skriv namn och telefonnummer på din vagga/vagn! Kan göras med pensel eller bagagetagg t ex.

  Frågor och synpunkter ställs till hamnkapten@alvsala.se

  Hälsningar

  Christer, Hamnkapten
  Annika, allt-i-allo / vid tangenterna