Det händer i Älvsala hamn hösten 2020

Under sommaren har det hänt en hel del.

Det handlar om jollestället, mastskjulet, åror, trailer, bottenfärger och en del annat.

Viktig läsning för dig som har båt.

Tack till alla som medverkat!

Jollestället
Allt är uppmärkt och en gammal jolle samt kanot är uppsågad och bortforslad.

Mastskjulet
Alla master är uppmärkta utom en, se bild. Det är aluminiummasten med den blåa linan. Om ingen hör av sig före 15/10 kommer den att kasseras.

Nytt hänglås till mastvaggan
Hamnkapten har köpt ett nytt hänglås och koden är samma som till övriga hänglås på området.

Roddbåtarna i skogsbrynet
Tre båtar saknar ägare, se bild. Märk upp eller hör av dig till hamnkapten@alvsala.se senast 15/10, annars säljs eller kasseras de.

Uppmaning – uppställningsplatsen
Du som ställer din båt på trailer på uppställningsplatsen eller i skogsbrynet bakom Gröna boden; hör av dig till hamntelefonen. Detta för att vi vill kunna kontakta dig om något händer med båten.

Gamla förtöjningar
Bryggansvariga har haft en arbetsdag och klippt bort gamla förtöjningar på bryggorna, nu ser det snyggt och prydligt ut!

A-bryggan
Det blir ingen omflyttning av båtplatser då det tack vare årsmötesbeslutet bara är några år kvar tills bommar kommer på plats.

Markeringsboj utanför E-bryggan, plats E20
Som många säkert har sett ligger det en röd liten boj och guppar mellan E-bryggan och C2-bryggan. Den markerar en gammal bryggsten som inte används längre men ligger grunt och en del båtar har under årens lopp stött emot den.

Efterlysning åror till ÄBK-båten
ÄBK-båten på plats E43 som används av medlemmarna i Älvsala Båtklubb eller som nödfallsbåt har i alla år haft åror som legat högst upp i mastskjulet. Årorna är plötsligt försvunna! De är märkta med ÄBK i vitt uppe vid handtagen. Har du som lånade dom sist lagt årorna nån annanstans? Vi har lagt dit ett par andra kortare, men skulle gärna vilja ha tillbaka de ursprungliga.

ÄNTs båttrailer
ÄNT äger en mindre båttrailer som du kan låna för att dra upp din båt.
Den står bland alla vagnar framför skogsbrynet och är märkt med ÄNT.
Meddela som vanligt hamntelefonen när du vill låna den!

Giftiga båtbottenfärger
Kommunens miljökontor har varit på besök i vår hamn på försommaren och pratat bottenfärger. Vi kommer att behöva scanna alla båtbottnar på jakt efter giftiga färger. Därefter ska de saneras vilket blir en kostnad för varje båtägare. Vi har ännu inte fått protokoll från kommunen men förbered dig på att det kommer att ske inom 1 år. Bullandö sanerar sina sista båtar i år.

Ta bort din förtöjning!
Alla förtöjningar ska tas bort från bryggorna när båtarna är upptagna. Detta pga snubbelrisk och att det ser slarvigt ut under vintersäsongen.