Enkät om båtplatser

Inom båtsektionen håller vi på att utreda behovet av båtplats i vår hamn. Detta för att kunna erbjuda våra medlemmar en båtplats utefter båtens längd och bredd. Det är få båtar i sjön, men väldigt få lediga platser och vi vill gärna veta orsaken till det. Vi vill sträva efter att få en aktiv hamn som ser snygg och välskött ut och som har många båtar i sjön.

Vi utreder möjligheten att samtliga bryggor ska förses med bommar, så som vi har det idag på ett par av våra bryggor. För att kunna göra en budget som stämmer överens med behovet av antal båtplatser vill vi gärna höra din syn på saken och vore tacksam om du ville ta en liten tid i anspråk föra att fylla i nedanstående enkät.

[contact-form-7 404 "Hittades inte"]