Formulär

Alla avtal som tecknas t ex för uthyrning, nyttjanderätt eller uppsägning tecknas med Älvsala Nya Tomtägareförening. Älvsala båtklubb administrerar endast avtalen.

Beslut antagna vid årsstämma i Älvsala Nya Tomtägareförening

  • Det ska vara möjligt att säga upp sin båtplats om man inte har någon båt eller inte vill ha båtplatsen kvar. Ingen återbetalning av dispositionsrätt sker.
  • Det ska vara möjligt att byta till en båtplats som passar den båt man har, i mån av lediga platser.
  • Det går inte att sälja sin båtplats. Dock följer båtplatsen med fastigheten om man säljer den.
  • Andrahandsuthyrning tillåts bara vid speciella skäl och administreras av bårsektionen. Båtsektionen har mandat att förmedla och administrera uthyrning av befintlig båtplats till annan medlem i tomtägareföreningen eller medlem i grannförening.
  • Det ska finnas en kölista för medlemmar som vill ha båtplats att ställa sig i. Två separata listor ska upprättas:
    • En kölista för föreningens medlemmar
    • En kölista för medlemmar i grannföreningar som vill hyra båtplats på årsbasis.