Önskemål om byte av båtplats

Formuläret kan användas av dig som:

 1. Vill anmäla önskan om byte av båtplats
 2. Vill byta båtplats med annan medlem

  Båtplatsinnehavare 1

  Adress i Älvsala

  Fyll i nedan vid ansökan om byte av båtplats

  Ange platsbredd för önskad plats:

  Fyll i nedan vid vid byte av båtplats med annan medlem

  Båtplatsinnehavare 2

  Vid byte av båtplats kommer du att få en uppsägning av din nuvarande båtplats samt ett nyttjandeavtal för den nya båtplatsen.

  Alla avtal som tecknas t ex för uthyrning, nyttjanderätt eller uppsägning tecknas med Älvsala Nya Tomtägareförening. Älvsala båtklubb administrerar endast avtalen.