Önskemål om byte av båtplats

Formuläret kan användas av dig som:

  1. Vill anmäla önskan om byte av båtplats
  2. Vill byta båtplats med annan medlem

Båtplatsinnehavare 1

Adress i Älvsala

Fyll i nedan vid ansökan om byte av båtplats

Ange platsbredd för önskad plats:

Fyll i nedan vid vid byte av båtplats med annan medlem

Båtplatsinnehavare 2

Vid byte av båtplats kommer du att få en uppsägning av din nuvarande båtplats samt ett nyttjandeavtal för den nya båtplatsen.

Alla avtal som tecknas t ex för uthyrning, nyttjanderätt eller uppsägning tecknas med Älvsala Nya Tomtägareförening. Älvsala båtklubb administrerar endast avtalen.