Jag önskar hyra båtplats

Villkor

Hyresperioden är årsvis och gäller för hela båtsäsongen. Uppsägning av hyresplatsen inför nästkommande båtsäsong kan ske av endera parter senast två månader före utsatt sjösättningsdatum. Uthyrning av båtplats får endast ske till medlemmar i Älvsala Nya Tomtägarförening eller angränsande föreningar. Båtplatsen är personlig och får inte överlåtas eller uthyras utan båtsektionens skriftliga godkännande.

Hyran för båtplatsen får inte överstiga den för varje år fastställda årsavgiften.  Båtplatsinnehavaren kommer även fortsättningsvis att debiteras för båtplatsen.

Hyrestagaren förtöjer båten vid anvisad bryggplats enligt båtsektionens regelverk.

Båten ska vara försäkrad under hela båtsäsongen. Om hyrestagaren inte betalar angiven hyresavgift upphör rätten att nyttja båtplatsen.

Hyra av båtplats är giltigt efter skriftligt godkännande av Älvsala Nya Tomtägareförening.
  Notera att uthyrning av båtplatser endast får ske till medlemmar i Älvsala Nya Tomtägareförening eller angränsande tomtägarförening.

  Önskemål

  Båttyp
  MotorbåtSegelbåt

  Särskilda önskemål

  Alla avtal som tecknas t ex för uthyrning, nyttjanderätt eller uppsägning tecknas med Älvsala Nya Tomtägareförening. Älvsala båtklubb administrerar endast avtalen.

  Jag har läst och godkänner härmed villkoren.