Uppsägning av dispositions- och nyttjanderättsavtal

Notera att ingen återbetalning av eventuell tidigare insats sker.

När du fyllt i detta formulär kommer du att få en blankett för uppsägning som ska skrivas på både av dig och Älvsala Nya Tomtägareförening.

Alla avtal som tecknas t ex för uthyrning, nyttjanderätt eller uppsägning tecknas med Älvsala Nya Tomtägareförening. Älvsala båtklubb administrerar endast avtalen.