Överlåtelse av båtplats i Älvsala

Överlåtelse av båtplats får endast ske till medlem i Älvsala Nya Tomtägareförening.

  Båtplats

  Y-bom
  JaNej

  Båtplatsen önskas överlåtas till:

  Vid överlåtelse av båtplats kommer den som överlåter platsen att få en uppsägning av aktuell båtplats. Den nya båtplatsinnehavaren kommer att få ett nytt nyttjanderättsavtal.

  Alla avtal som tecknas t ex för uthyrning, nyttjanderätt eller uppsägning tecknas med Älvsala Nya Tomtägareförening. Älvsala båtklubb administrerar endast avtalen.