Information om upprensning vid hamnen

A-bryggan
Planering pågår för att flytta om båtplatserna och därmed möjliggöra några större platser längst ut.

C2-bryggan
Utslitna bommar har tagits bort och justering till kontinental förtöjning (2 båtar i varje fack) har gjorts.

Båtvagn till salu
Kostnad 500kr. Intresserad? Maila hamnkapten@alvsala.se eller ring 073-918 74 51

Gamla förtöjningar
Ta bort era gamla förtöjningar på bryggorna före 15/7. De riskerar att klippas bort av bryggansvariga i annat fall. En del har legat där oanvända i många många år vilket utgör en säkerhetsrisk och rostiga förtöjningar ser bara skräpigt ut.

Uppmärkning av jollar och småbåtar
Alla flytetyg som ligger i jollestället måste märkas upp före 30/7. I annat fall säljs eller kasseras de.

Uppmärkning av jollar i skogsbrynet
Jollarna i skogsbrynet bakom gröna boden måste också märkas upp före 30/7. I annat fall säljs eller kasseras de.

Uppmärkning av master
Det är trångt i mastskjulet. Här ligger betydligt fler master än båtar utan mast. Masten måste märkas upp före 30/7. I annat fall kasseras de.