Offentliga miljödokument för båthamnar

Inför kommande beslut om framtida miljöarbete listar vi ett antal dokument som vi har att förhålla oss till.

Innan du målar båten, överväg i första hand att borsttvätta båten i stället. Sådana tvättar finns bland annat i Saltsjöbaden, Gustavsberg och Vaxholm.

Nedladdningsbara PDF:er finns här:

Reviderad version av rekommendationer kring båtbottentvättar.

Miljöarbete i båthamn, Värmdö Kommun.

Båtbottenfärger och båtbottentvättning, Värmdö Kommun.

Ren båtbotten, Värmdö Kommun.

Godkända ostkustfärger, Kemikalieinspektionen.

Information om sanering av tenn (TBT)

Kommunen kommer under närmaste åren att inventera förekomsten av organiska tennföreningar, TBT. Det förekommer företrädesvis på äldre båtar. Det rör sig om ett mycket stort antal båtar. Kommunen kommer någon gång i framtiden att begära in uppgifter av oss om tillverkningsår för de av våra båtar som ligger på hamnplanen.

Här kan du läsa mer om TBT på Värmdö kommuns hemsida.