Om Älvsala båtklubb

Älvsala båtklubb bildades 1978 av Älvsala nya Tomtägareförenings båtsektion för att främja båtlivet i Älvsala.

Årstämman i Älvsala Nya Tomtägareförening har beslutat att styrelsen för Älvsala Båtklubb utgör tomtägarföreningens båtsektion.

Klubben är ansluten till Saltsjön – Mälarens Båtförbund.
Klubbnr: 12193 hos SMBF
Org nr: 802519-5358 ideella förening

Förbundet ger oss möjligheter till kompetensutveckling, administration, försäkringar, investeringslån, rådgivning och förhandlingshjälp.

Medlemsskap i båtklubben ger förmånlig försäkringspremie för er båt i försäkringsbolaget Svenska Sjö samt att man får tidningen Båtliv hem i brevlådan.

Årsavgiften för medlemsskap är 150:-.

Båtklubben äger en roddbåt som är förtöjd på D-bryggan, alla medlemmar i båtklubben får använda roddbåten. På båten finns en text ”ÄLVSALA BÅTKLUBB”. Årorna ligger under taket på mastskjulet.