Styrelsen

Styrelsen i Älvsala båtklubb utgör även hamnsektionen i Älvsala Nya Tomtägareförening, ÄNT.

Ordförande Pär Lindelöf 073-095 90 67 par.lindelof@gmail.com
Vice ordförande Ronny Pelizzoli
Ledamot / Kassör Leif Österlund
Ledamot Åsa Möckle
Ledamot Annika Andersson
Ledamot Börje Ewerdahl