Styrelsen

Styrelsen i Älvsala båtklubb utgör även hamnsektionen i Älvsala Nya Tomtägareförening, ÄNT.

Ordförande Johan Henschen 073-716 7112 johan.henschen@gmail.com
Vice ordförande Micke Fröberg
Sekreterare Pär Lindelöf
Kassör Leif Österlund
Ledamot Åsa Möckle
Ledamot Annika Andersson