Styrelsen

Styrelsen i Älvsala båtklubb utgör även hamnsektionen i Älvsala Nya Tomtägareförening, ÄNT.

Ordförande Johan Henschen 073-716 7112 johan.henschen@gmail.com
Vice ordförande Micke Fröberg
Sekreterare Olle Ljungdahl
Kassör Leif Österlund
Ledamot Pär Lindelöf
Suppleant Sture Larsson
Suppleant Annika Andersson