Sanering av TBT

Som ni säkert känner till så är bottenfärger med TBT (tributyltenn) förbjudna sedan 1989 för alla fritidsbåtar och sedan 2008 får det inte förekomma alls på skroven. Det finns emellertid fortfarande båtar som har sådan gammal bottenfärg kvar, kanske under flera lager av nyare färg som ändå släpper igenom TBT. TBT är cancerframkallande och mycket giftigt för vattenlevande organismer. Värmdö kommun har beslutat att alla båthamnar i Värmdö kommun ska vara TBT-fria vid utgången av 2020.
Det är därför nödvändigt att göra en TBT-mätning av alla båtar tillverkade 1995 eller tidigare som brukar ligga i föreningens hamn sommartid. En sådan mätning görs med en XRF-scanner (en form av röntgen) av en certifierad person.

Alla bottenmålade båtar tillverkade1995 eller tidigare ska mätas även om de inte sjösätts. Båtsektionen erbjuder varje båtägare en XRF-mätning av båten/ar till ett reducerat pris jämfört med om man beställer mätningen privat.

Inför mätningen vill vi ha dessa uppgifter:

  • Båtmodell
  • Tillverkningsår
  • Var på tomten ligger din båt?

Fyll i senast måndag den 30/11.

Ligger båten kvar i sjön? Den måste tas upp, i varje fall tillfälligt, så att TBT mätning kan göras. Vänligen kontakta hamnkapten@alvsala.se för att bestämma tid och plats för mätningen.

Om du har en båt på din tomt som inte brukar ligga vid föreningens bryggor så meddela även detta. Om du redan har gjort TBT-mätning på din båt ber vi dig att skicka en kopia av intyget till hamnkapten@alvsala.se .
Efter mätningen kommer en rapport till Båtsektionen som ska skickas in till kommunen senast 2020-12-31, tillsammans med en handlingsplan för hur hamnen ska bli TBT-fri.

För information så har Bullandö mätt alla båtar och det visade sig att endast 30% av båtarna behövde saneras.

Du som har en båt med TBT-färg kommer att få meddelande om detta. Färgen måste avlägsnas innan båten kan sjösättas. Saneringen av bottenfärg ska utföras fackmannamässigt och båt och mark ska täckas in så att giftigt avfall inte hamnar på marken eller sprids med vinden. Det farliga avfallet ska lämnas till deponi. Om det finns flera båtar med TBT så kan det bli aktuellt att upphandla ett saneringsföretag som kan åtgärda alla båtar. Saneringen bekostas av den enskilde båtägaren.

OBS! Från 1 januari 2021 får endast TBT-fria båtar ligga i hamnen.

Vid ev frågor, kontakta hamnkapten@alvsala.se.