Sanering av TBT

Som ni säkert känner till så är bottenfärger med TBT (tributyltenn) förbjudna sedan 1989 för alla fritidsbåtar och sedan 2008 får det inte förekomma alls på skroven. Det finns emellertid fortfarande båtar som har sådan gammal bottenfärg kvar, kanske under flera lager av nyare färg som ändå släpper igenom TBT. TBT är cancerframkallande och mycket giftigt för vattenlevande organismer. 

Värmdö kommun har beslutat att alla båthamnar i Värmdö kommun ska vara TBT-fria vid utgången av 2020 och har därför ålagt ÄNT att säkerställa att så sker. 

Det är därför nödvändigt att göra en TBT-mätning av alla båtar tillverkade 1995 eller tidigare som brukar ligga i föreningens hamn sommartid. Kontrollmätning av dessa båtar är därmed obligatorisk.

En sådan mätning görs med en XRF-scanner (en form av röntgen) av en certifierad person. 

Båtsektionen erbjuder varje båtägare en  XRF-mätning av båten/ar till ett reducerat pris jämfört med om man beställer mätningen privat.

Inför mätningen vill vi ha dessa uppgifter:

  • Båtmodell
  • Tillverkningsår
  • Var på tomten ligger din båt? 

Om du vinterförvarar din båt på annan plats än i Älvsala måste du själv ordna mätning av TBT.

Ligger båten kvar i sjön? Den måste tas upp, i varje fall tillfälligt, så att TBT mätning kan göras. Vänligen kontakta hamnkapten@alvsala.se för att bestämma tid och plats för mätningen.

Om du redan har gjort TBT-mätning på din båt ber vi dig att skicka en kopia av intyget till hamnkapten@alvsala.se

OBS! Från 1 januari 2021 får endast TBT-fria båtar ligga i hamnen. 

Vid ev frågor, kontakta hamnkapten@alvsala.se .

Med vänliga hälsningar

Båtsektionen i Älvsala Nya Tomtägareförening/ Älvsala Båtklubb