Uppröjning i hamnen

Vi har börjat att röja upp i hamnen för att göra den mer trivsam och öka säkerheten. Mycket skrot och gammalt pallningsgods har omhändertagits liksom odugliga bojar.

Likaså har gräsklippning och dikesröjning utförts. Senare i sommar blir det även aktuellt med vassklippning.

Båtvagnar

Föreningen har två båtvagnar till salu för 500 kr/styck. Om du är intresserad av en båtvagn, kontakta hamnkapten@alvsala.se.

Uppmärkning av jollar och småbåtar

Märk upp båtarna i jollestället. Kontakta hamnkapten om du vet vem som äger en viss båt.

Märk upp båtarna i skogsbrynet bakom gröna boden.

Märk din jolle eller småbåt före den 1:a oktober 2019.

Bojar

Du är själv ansvarig för din egen boj.

Bojkättingen ska kontrolleras vartannat år. Observera att kättingen slits mest nere vid bojstenen, men rostar mest närmare ytan. För att vara säker bör du alltså dyka vid kontroll. Om du önskar komma i kontakt med dykare kan du kontakta bryggansvarig vid din brygga.

Bojflotten är nu renoverad tack vare insatser av Arne Fredriksson, Gert Goweeli, Henry Ohlsson och Erling Nordell. Meddela hamnkapten när du använder bojflotten!

Uppmärkning av master

Det är trångt i mastskjulet. Här ligger betydligt fler master än båtar utan mast. För att vi ska kunna rensa upp vill vi att alla mastägare märker upp sin mast.

Märk din mast före 1:a augusti 2019.

Gröna boden

Hamnkapten har nyckel till gröna boden. Här finns bland annat en bultsax och en stark magnet. Kontakta hamnkapten på hamnkapten@alvsala.se.