Utredning av båtplatser

Sedan juli 2019 har vi påbörjat arbetet med att utreda användningen av hamnens båtplatser. Detta innebär att vi säkerställer vem som har vilken plats samt vilka platser som är uthyrda. Vi har även gjort en mätning av samtliga bredder för att kunna disponera platserna effektivt i framtiden.

Ansvarig för utredningen är Åsa och Gert Gowéeli. Om du har frågor kontakta Åsa via mail.